Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса LauZ3031
Кредитные пункты (ECTS) 3
Общее количество часов 81
Kоличество часов лекций 16
æоличество лабораторных работ 16
Количество часов самостоятельной работы студента 49
Дата утвеждения курса 27/09/2011
 
6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Augu slimības/B.Bankinas redakcijā. Jelgava, 2003. 247 lpp. 2. Bankina B., Bimšteine G. Praktikums vispārējā augu patoloģijā. Jelgava: LLU, 2010. 24 lpp.
Дополнительная литература
1. Agrios G. N. Plant pathology. 4th ed. Academic Press, INC, 1997. 635 lpp. 2. Schumann G.L., D'Arcy C. J. Essential Plant Pathology. The American Phytopathological Society. 2006.
Периодика и другие источники информации
1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3. Dārza Pasaule. Rīga : Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.