Kurss LauZ3031 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0205 2005.rudens-
2 G0215 1997.rudens-
3 G0215 2004.rudens-
4 G0001 2007.rudens-