Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса DatZ3022
Кредитные пункты 2
Кредитные пункты ECTS 3
Общее количество часов 80
Kоличество часов лекций 8
æоличество лабораторных работ 24
Количество часов самостоятельной работы студента 48
Дата утвеждения курса 12/09/2017
 
Разработчик курса
, Armands Kviesis

Предварительные знания
DatZ1009,
DatZ1010,
InfT2033,
Учебная литературa
1.Fitzerald S., Shilon M. The arduino projects book. 171 p, 2012.
2.Android Studio vide oficiālā tīmekļa lapa: [tiešsaiste][skatīts 25.09.2017] https://developer.android.com/studio/intro/index.html
3.Java valodas rīki un pamācības: [tiešsaiste][skatīts 25.09.2017] http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html 4.Visual Studio vide un tās rīki: [tiešsaiste][skatīts 25.09.2017] https://www.visualstudio.com/vs/