Kurss DatZ3022 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0904 1997.rudens-
2 G0907 2011.pavasara-
3 G0907 2019.rudens-