Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 19/05/2011 09:20:39 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Programming Tools
2 19/05/2011 09:21:21 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 18/03/2013 15:59:55 Nadežda Strumilova 63005705 U KATALOGS=c-->+
4 22/07/2014 14:03:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090070000
5 13/01/2015 15:08:08 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Programmēšanas rīki [ Progr., p(b): 5.sem.]-->Programmēšanas rīki [ITIA, p(b): 5.sem.]
6 27/01/2016 15:49:26 Valentīna Meņšikova, 63005689 U SEMIN_PRAKTD=16--> LABORD=-->16 APSTIPRINATS=160220110000-->120120160000
7 23/03/2018 12:57:49 Dace Gūtmane, 63005681 U LEKCIJAS=16-->8 LABORD=16-->24
8 23/03/2018 13:46:45 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Programmēšanas rīki [ITIA, p(b): 5.sem.]-->Programmēšanas rīki [ItIa] APSTIPRINATS=120120160000-->120920170000
9 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
10 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts