Code du cours VidZ4009

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours20.02.2013

Auteur du cours

author

Inga Grīnfelde

Connaissances de base

HidZ2012,

Manuels

1. Red. Māris Kļaviņš, Jānis Zaļoksnis. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Urtāne L. Metodika ūdensaugu un ūdensdzīvnieku noteikšanai, upes kvalitātes noteikšanai “Upes tīrības pakāpes noteikšana”, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sabiedriskā monitoringa rokasgrāmata. [Latvia] : Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija, 2007. 195 lpp.;
3. Cimdiņš P. Limnoekoloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 159 lpp.
4. Wetzel Robert G. Limnology: Lake and River Ecosystems. Third edition. San Diego: Academic press , 2001. 1006 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Kundziņš M., Andrušaitis G. Latvijas ezeri. Rīga: Liesma, 1973. 140 lpp.
2. Leinerte M. Ezeri deg. Rīga: Zinātne, 1988. 93 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. LimnologyandOceanography.PublishedbyAssociationfortheSciencesofLimnologyandOceanography. 1956 - .print ISSN 0024-3590. online ISSN 1939- 5590. [skatīts 02.04.2013.]. Pieejams:http://aslo.org/lo/toc/