Kurs-Code VidZ4009

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)20.02.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Inga Grīnfelde

Vorkenntnisse

HidZ2012,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Red. Māris Kļaviņš, Jānis Zaļoksnis. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Urtāne L. Metodika ūdensaugu un ūdensdzīvnieku noteikšanai, upes kvalitātes noteikšanai “Upes tīrības pakāpes noteikšana”, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sabiedriskā monitoringa rokasgrāmata. [Latvia] : Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija, 2007. 195 lpp.;
3. Cimdiņš P. Limnoekoloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 159 lpp.
4. Wetzel Robert G. Limnology: Lake and River Ecosystems. Third edition. San Diego: Academic press , 2001. 1006 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kundziņš M., Andrušaitis G. Latvijas ezeri. Rīga: Liesma, 1973. 140 lpp.
2. Leinerte M. Ezeri deg. Rīga: Zinātne, 1988. 93 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. LimnologyandOceanography.PublishedbyAssociationfortheSciencesofLimnologyandOceanography. 1956 - .print ISSN 0024-3590. online ISSN 1939- 5590. [skatīts 02.04.2013.]. Pieejams:http://aslo.org/lo/toc/