Code du cours VidZ1002

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences20

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours22.02.2017

Auteur du cours

author

Artūrs Veinbergs

Manuels

1. Ekoloģija un vides aizsardzība. J.Švarcbahs, R.Sudārs, V.Jansons, A.Zīverts, U.Kļaviņš, Ē.Dreimanis, P.Bušmanis. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 225 lpp.
2. Vides zinātne. M.Kļaviņš (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
3. Vides un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. Pieejams: http://zalie.lv/wp-content/uploads/2014/12/TAM-publikacija-web.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Eiropas kopienas regula EEC Nr. 1836/93 Pieejams (angļu val.) http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1836/oj
2. Belmane I., Dalhammars K. Rokas grāmata vides pārvaldības sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO 14001. Praktiski padomi un standarta prasību skaidrojumi. Lunda, 2002. ISBN 91-88902-25-080.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Vides pārraudzības un valsts birojs. EMAS. Materiāli. http://www.vpvb.gov.lv/lv/emas/materiali (resurss skatīts. 10.02.2017)