Kurs-Code VidZ1002

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)20

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)22.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Artūrs Veinbergs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ekoloģija un vides aizsardzība. J.Švarcbahs, R.Sudārs, V.Jansons, A.Zīverts, U.Kļaviņš, Ē.Dreimanis, P.Bušmanis. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 225 lpp.
2. Vides zinātne. M.Kļaviņš (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
3. Vides un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. Pieejams: http://zalie.lv/wp-content/uploads/2014/12/TAM-publikacija-web.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Eiropas kopienas regula EEC Nr. 1836/93 Pieejams (angļu val.) http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1836/oj
2. Belmane I., Dalhammars K. Rokas grāmata vides pārvaldības sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO 14001. Praktiski padomi un standarta prasību skaidrojumi. Lunda, 2002. ISBN 91-88902-25-080.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Vides pārraudzības un valsts birojs. EMAS. Materiāli. http://www.vpvb.gov.lv/lv/emas/materiali (resurss skatīts. 10.02.2017)