Kurs-Code Vete1004

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)4

Bestätigt am (Datum)07.04.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Margarita Terentjeva

author

Ruta Medne

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Afanasjevs I. Atmiņas par zinātnisko darbu Veterinārajā fakultātē. No: Lauksaimniecības Zinātne Latvijā 1950-1990 senioru skatījumā. Jelgava: LLU, 2000, 119.-128 lpp.
2. Dārziņš E. Zemmers, Kalniņš, Helmanis: dzīve un darbi. Rīga: Zinātne, 1993. 239 lpp.
3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversme [tiešsaiste]. Jelgava: LLU, 2002. 26 lpp. Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=66480
4. Ozoliņš P. Veterinārmedicīnas fakultāte. No: Grāmata. „LUXX gados”, 1919.-1939. Rīga: LU, 1939, 710.-730. lpp.
5. Hunter P. Veterinary Medicine: a guide to historical sources. Cornwall, Great Britain: Ashgate Publishing Limited, 2004. 610. p.
6. One health: the theory and practice of integrated health approaches. J.Zinsstag, E.Schelling, D.Waltner-Toews, M.Whittaker, M.Tanner. Oxfordshire, UK: CABI International. 2015. 447 p.
7. Hodgson J.L., Pelzer J.M. Veterinary Medical education: A practical guide. Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 2017. 626 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Timšāns S., Širaks Dz. 50 veterinārmedicīnas izglītībai Padomju Latvijā. Rīga: LLA, 1969. 79 lpp.
2. Walker R.E. Ars Veterinaria. Kenilworth. N.J. USA, 1994. 99 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Veterinārais Žurnāls. ISSN 1407-0065