Code du cours VadZ5053

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences12

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant57

Date de l'approbation du cours30.10.2018

Auteur du cours

author

Anita Auziņa

Manuels

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Kjells G.H. Biznesa ekonomika. Rīga: DCS, 2019. 604 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.

5. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003.

Ouvrages supplémentaires

1. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.

2. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa. A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 114 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. ISSN 1407-2041

2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga. ISSN 1691-6018