Kurs-Code VadZ4078

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)19.02.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Līga Jankova

Vorkenntnisse

VadZ4010,

VadZ4027,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Rīga: BAT, 2008. 152 lpp.
2. Eiders Dž. Līderība un inovācija: kā veidot radošumu komandā un gūt idejas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 126 lpp.
3. Iedvesma inovācijai: ceļvedis inovācijas popularizēšanai. Autoru kolektīvs. Rīga: Latvijas Tehnoloģiskais centrs, 2008. 127 lpp.
4. Inovatīvās darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 2005. 276 lpp.
5. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Jumava, 2008. 323 lpp.
6. Iedvesma inovācijai. Autoru kolektīvs. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 203 lpp. „Harvard Business Review” grāmatu sērija.
7. Dimza V. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003. 206 lpp.
8. Vedļa A. Inovatīvās darbības organizācija. Rīga: Petrovskis un Ko, 2007. 195 lpp.

9. Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei. Zin. red. E. Grēns. Rīga: Zinātne, 2007. 250 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Inovācijas: sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Tulkoj. A.Orupe. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
3. Kim Ch., Mauborgne R. Zilā okeāna stratēģija. Kā izveidot tirgus telpu bez sāncensības un padarīt konkurenci nebūtisku. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007.
4. Pārmaiņas. Tulkojums no angļu val. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
5. Uzsākt biznesu. Tulkojums no angļu val. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
6. Vasermanis E., Šķiltere D. Tavs ceļš uz bagātību. Biznesspēles. Rīga: Vaidelote, 1998. 110 lpp.

7. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Kamene, 2001. 232 lpp.