Код курса VadZ4078

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.02.2019

Разработчик курса

author

Līga Jankova

Предварительные знания

VadZ4010,

VadZ4027,

Учебная литературa

1. Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Rīga: BAT, 2008. 152 lpp.
2. Eiders Dž. Līderība un inovācija: kā veidot radošumu komandā un gūt idejas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 126 lpp.
3. Iedvesma inovācijai: ceļvedis inovācijas popularizēšanai. Autoru kolektīvs. Rīga: Latvijas Tehnoloģiskais centrs, 2008. 127 lpp.
4. Inovatīvās darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 2005. 276 lpp.
5. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Jumava, 2008. 323 lpp.
6. Iedvesma inovācijai. Autoru kolektīvs. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 203 lpp. „Harvard Business Review” grāmatu sērija.
7. Dimza V. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003. 206 lpp.
8. Vedļa A. Inovatīvās darbības organizācija. Rīga: Petrovskis un Ko, 2007. 195 lpp.

9. Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei. Zin. red. E. Grēns. Rīga: Zinātne, 2007. 250 lpp.

Дополнительная литература

1. Inovācijas: sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Tulkoj. A.Orupe. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
3. Kim Ch., Mauborgne R. Zilā okeāna stratēģija. Kā izveidot tirgus telpu bez sāncensības un padarīt konkurenci nebūtisku. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007.
4. Pārmaiņas. Tulkojums no angļu val. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
5. Uzsākt biznesu. Tulkojums no angļu val. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
6. Vasermanis E., Šķiltere D. Tavs ceļš uz bagātību. Biznesspēles. Rīga: Vaidelote, 1998. 110 lpp.

7. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Kamene, 2001. 232 lpp.