Code du cours VadZ4029

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours23.01.2019

Auteur du cours

author

Anita Auziņa

Connaissances de base

Ekon2079,

Ekon2081,

Ekon2135,

Ekon3080,

Ekon3115,

Ekon3116,

VadZ1018,

VadZ2028,

VadZ4038,

VadZ4054,

Le cours remplacé

VadZB002 [GVADB002]

Manuels

1. Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual /D.M.Bobiţ, M.Ciufu, V.Ghinea,, L.Līcīte, A.Muška, L.Paula, D.Popluga u.c./ [Jelgava]: [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], [2018] 255 lpp. ISBN 9789984482958.
2. Education in rural entrepreneurship through producing and valorizing herbs that are endangered or available only from spontaneous flora: training course curriculum/ D.Popluga, A.Muška, L.Paula, L.Līcīte/ [Jelgava]: [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], [2018] 33 lpp.
3. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005, 93 lpp.
4. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005, 47 lpp.
5. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2005, 105 lpp.
6. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000, 75 lpp.
7. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008, 214 lpp.
8. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003, 168 lpp.

9. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 105 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. No idejas līdz panākumiem. Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests., 2009, 192 lpp.
2. Uzsākt biznesu. Autoru kolektīvs. Sērija: Lessons Learned, sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 104 lpp.
3. Vestvuds D. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008, 128 lpp.
4. Vīksna A. Savs bizness. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 232 lpp.
5. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 112 lpp.

6. Kā sasniegt rezultātus. Autoru kolektīvs. Sērija: Lessons Learned, sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 104 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041

2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018