Kurs-Code VadZ4029

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)23.01.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anita Auziņa

Vorkenntnisse

Ekon2079,

Ekon2081,

Ekon2135,

Ekon3080,

Ekon3115,

Ekon3116,

VadZ1018,

VadZ2028,

VadZ4038,

VadZ4054,

Ersetzte Kurs

VadZB002 [GVADB002]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual /D.M.Bobiţ, M.Ciufu, V.Ghinea,, L.Līcīte, A.Muška, L.Paula, D.Popluga u.c./ [Jelgava]: [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], [2018] 255 lpp. ISBN 9789984482958.
2. Education in rural entrepreneurship through producing and valorizing herbs that are endangered or available only from spontaneous flora: training course curriculum/ D.Popluga, A.Muška, L.Paula, L.Līcīte/ [Jelgava]: [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], [2018] 33 lpp.
3. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005, 93 lpp.
4. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005, 47 lpp.
5. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2005, 105 lpp.
6. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000, 75 lpp.
7. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008, 214 lpp.
8. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003, 168 lpp.

9. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 105 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. No idejas līdz panākumiem. Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests., 2009, 192 lpp.
2. Uzsākt biznesu. Autoru kolektīvs. Sērija: Lessons Learned, sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 104 lpp.
3. Vestvuds D. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008, 128 lpp.
4. Vīksna A. Savs bizness. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 232 lpp.
5. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 112 lpp.

6. Kā sasniegt rezultātus. Autoru kolektīvs. Sērija: Lessons Learned, sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 104 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041

2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018