Code du cours VadZ3056

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours19.12.2018

Auteurs du cours

author

Aina Muška

author

Laura Joma

Connaissances de base

JurZ2005,

Manuels

1. LR tiesību aktu mājaslapa http://www.likumi.lv
2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapa http://www.ptac.gov.lv/
3. Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa https://www.vid.gov.lv

4. Pārtikas un veterinārais dienesta mājaslapa http://www.pvd.gov.lv/

Ouvrages supplémentaires

1. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste] [skatīts 22.11.2019.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv
2. Tirgus uzraudzības padomes nolikums: MK noteikumi Nr.911 [tiešsaiste]. Pieņemts 09.11.2004. Stājas spēkā 13.11.2004. [Skatīts 22.11.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=96375

3. Par pašvaldībām: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 19.05.1994. Stājas spēkā 09.06.1994. [Skatīts 22.11.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

2. Diena. Rīga: Diena, 1990-. ISSN 1407-1290