Kurs-Code VadZ3056

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)19.12.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aina Muška

author

Laura Joma

Vorkenntnisse

JurZ2005,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. LR tiesību aktu mājaslapa http://www.likumi.lv
2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapa http://www.ptac.gov.lv/
3. Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa https://www.vid.gov.lv

4. Pārtikas un veterinārais dienesta mājaslapa http://www.pvd.gov.lv/

Weiterfuhrende Literatur

1. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste] [skatīts 22.11.2019.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv
2. Tirgus uzraudzības padomes nolikums: MK noteikumi Nr.911 [tiešsaiste]. Pieņemts 09.11.2004. Stājas spēkā 13.11.2004. [Skatīts 22.11.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=96375

3. Par pašvaldībām: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 19.05.1994. Stājas spēkā 09.06.1994. [Skatīts 22.11.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

2. Diena. Rīga: Diena, 1990-. ISSN 1407-1290