Code du cours VadZ3045

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant40

Date de l'approbation du cours19.12.2018

Auteur du cours

author

Dace Kaufmane

Connaissances de base

Ekon2068,

Ekon2079,

Ekon2128,

Ekon3080,

Ekon3090,

Ekon3111,

Ekon3115,

Ekon3116,

Soci2036,

VadZ1018,

VadZ2028,

VadZ3054,

VadZ3055,

VadZ4038,

Manuels

1. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Uzsākt biznesu. «LessonsLearned» grāmatu sērija. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp.
3. LR tiesību aktu mājas lapa. http://www.likumi.lv

4. LR Uzņēmuma reģistra mājas lapa http://www.ur.gov.lv

Ouvrages supplémentaires

1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: [2004]. 330 lpp.
2. Latvijas kempingu asociācijas mājas lapa http://www.camping.lv
3. Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku Ceļotājs" mājas lapa http://www.celotajs.lv
4. Latvijas Piļu un muižu asociācijas mājas lapa http://www.pilis.lv

5. Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam [tiešsaiste]. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4823

Périodiques et d`autres ressources d`information

1.Asociācija "Lauku ceļotājs". „Lauku ceļotāja" e-avīzes izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.celotajs.lv/lv/news/topic/view/e-avize
2.Tūrisms Latvijā. Statistikas biļeteni. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/turisms-latvija