Kurs-Code VadZ3045

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)19.12.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dace Kaufmane

Vorkenntnisse

Ekon2068,

Ekon2079,

Ekon2128,

Ekon3080,

Ekon3090,

Ekon3111,

Ekon3115,

Ekon3116,

Soci2036,

VadZ1018,

VadZ2028,

VadZ3054,

VadZ3055,

VadZ4038,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Uzsākt biznesu. «LessonsLearned» grāmatu sērija. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp.
3. LR tiesību aktu mājas lapa. http://www.likumi.lv

4. LR Uzņēmuma reģistra mājas lapa http://www.ur.gov.lv

Weiterfuhrende Literatur

1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: [2004]. 330 lpp.
2. Latvijas kempingu asociācijas mājas lapa http://www.camping.lv
3. Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku Ceļotājs" mājas lapa http://www.celotajs.lv
4. Latvijas Piļu un muižu asociācijas mājas lapa http://www.pilis.lv

5. Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam [tiešsaiste]. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4823

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1.Asociācija "Lauku ceļotājs". „Lauku ceļotāja" e-avīzes izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.celotajs.lv/lv/news/topic/view/e-avize
2.Tūrisms Latvijā. Statistikas biļeteni. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/turisms-latvija