Code du cours VadZ2029

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences12

Nombre de travaux pratiques et des séminaires20

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours29.10.2018

Auteur du cours

author

Anita Auziņa

Connaissances de base

PārZ3089,

Manuels

1. Zariņa V. Saimnieciskās darbības novērtēšana, izmantojot finanšu analīzi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2022., 88 lpp.
2. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2009., 105.lpp.
3. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 2002. 63. lpp.
4. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lppRurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384. lpp.

5. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Jerešenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
2. Jerešenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
3. https://www.ifinanses.lv
4. https://www.investopedia.com/
5. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/

6.https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/analysis-of-financial-statements/