Kurs-Code VadZ2029

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge20

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)29.10.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anita Auziņa

Vorkenntnisse

PārZ3089,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Zariņa V. Saimnieciskās darbības novērtēšana, izmantojot finanšu analīzi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2022., 88 lpp.
2. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2009., 105.lpp.
3. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 2002. 63. lpp.
4. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lppRurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384. lpp.

5. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Jerešenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
2. Jerešenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
3. https://www.ifinanses.lv
4. https://www.investopedia.com/
5. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/

6.https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/analysis-of-financial-statements/