Код курса VadZ2029

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий20

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса29.10.2018

Разработчик курса

author

Anita Auziņa

Предварительные знания

PārZ3089,

Учебная литературa

1. Zariņa V. Saimnieciskās darbības novērtēšana, izmantojot finanšu analīzi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2022., 88 lpp.
2. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2009., 105.lpp.
3. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 2002. 63. lpp.
4. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lppRurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384. lpp.

5. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Дополнительная литература

1. Jerešenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
2. Jerešenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
3. https://www.ifinanses.lv
4. https://www.investopedia.com/
5. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/

6.https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/analysis-of-financial-statements/