Kurs-Code VadZ1020

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)22.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dace Kaufmane

Vorkenntnisse

Ekon2130,

Psih4001,

Soci2036,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012., 496 lpp
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012., 305 lpp
3. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006., 150 lpp

4. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijasizglītībasfonds, 2000., 254 lpp

Weiterfuhrende Literatur

1. Benson V., Davis K. Business information management. Ventus publishing ApS, 2008., 83p
2. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization development Academy, 2008., 328 lpp
3. Cilvēku, zīmolu, mediju un cilvēku menedžments. Rakstu krājums. Pieejams: https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/#issue:642365
4. Business Performance Measurement : Theory and Practice / e-book, EBSCO data base, 2002 Pieejams: https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/business-performance-measurement-andy-neely-%28ed-%29.pdf

5. EšenvaldeI. PārmaiņuvadībaRīga: JāņaRozesApgāds, 2007., 264lpp

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018
2. Kapitāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
3. Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnālsPieejams: http://www.saimnieks.lv/publikacijas/Saimnieks_LV/

4. Journal of Management and Strategy. ISSN 1923-3965 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jms