Код курса VadZ1020

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса22.02.2017

Разработчик курса

author

Dace Kaufmane

Предварительные знания

Ekon2130,

Psih4001,

Soci2036,

Учебная литературa

1.1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012., 496 lpp
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012., 305 lpp
3. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006., 150 lpp

4. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijasizglītībasfonds, 2000., 254 lpp

Дополнительная литература

1. Benson V., Davis K. Business information management. Ventus publishing ApS, 2008., 83p
2. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization development Academy, 2008., 328 lpp
3. Cilvēku, zīmolu, mediju un cilvēku menedžments. Rakstu krājums. Pieejams: https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/#issue:642365
4. Business Performance Measurement : Theory and Practice / e-book, EBSCO data base, 2002 Pieejams: https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/business-performance-measurement-andy-neely-%28ed-%29.pdf

5. EšenvaldeI. PārmaiņuvadībaRīga: JāņaRozesApgāds, 2007., 264lpp

Периодика и другие источники информации

1. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018
2. Kapitāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
3. Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnālsPieejams: http://www.saimnieks.lv/publikacijas/Saimnieks_LV/

4. Journal of Management and Strategy. ISSN 1923-3965 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jms