Kurs-Code TraZ4036

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)07.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ruslans Šmigins

Vorkenntnisse

TraZ4058,

TraZ4059,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Šmigins R. Autoceļi un satiksmes vadība. Jelgava: LLU, 2008. 100 lpp.
2. Mannering F.L., Washburn S.S. Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis. Singapore: Wiley, 2013. 330 p.
3. Slinn M., Guest P., Matthews P. Traffic engineering design: principles and practice. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. 232 p.

4. Traffic simulation and data: validation methods and applications. Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. 245 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Bidzāns J. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi. Rīgas Tehniskā universitāte. Ceļu un tiltu katedra. Rīga: RTU, 2007. 88 lpp.
2. Zemītis M. Autoceļu ekspluatācija. Rīga: RTU, 2007. 75 lpp. Pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/autocelu_ekpl.pdf
3. Handbook of transport systems and traffic control. Edited by K. J. Button, D. A. Hensher. Amsterdam: Pergamon, 2001. 602 p.
4. Ceļu specifikācijas. VAS "Latvijas Valsts Ceļi". [tiešsaiste] [Skatīts 24.07.2021.] Pieejams tiešsaistē: https://lvceli.lv/celu-tikls/tehniskie-noteikumi-metodiskie-noradijumi/autocelu-specifikacijas/