Код курса TraZ4036

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса07.02.2017

Разработчик курса

author

Ruslans Šmigins

Предварительные знания

TraZ4058,

TraZ4059,

Учебная литературa

1. Šmigins R. Autoceļi un satiksmes vadība. Jelgava: LLU, 2008. 100 lpp.
2. Mannering F.L., Washburn S.S. Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis. Singapore: Wiley, 2013. 330 p.
3. Slinn M., Guest P., Matthews P. Traffic engineering design: principles and practice. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. 232 p.

4. Traffic simulation and data: validation methods and applications. Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. 245 p.

Дополнительная литература

1. Bidzāns J. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi. Rīgas Tehniskā universitāte. Ceļu un tiltu katedra. Rīga: RTU, 2007. 88 lpp.
2. Zemītis M. Autoceļu ekspluatācija. Rīga: RTU, 2007. 75 lpp. Pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/autocelu_ekpl.pdf
3. Handbook of transport systems and traffic control. Edited by K. J. Button, D. A. Hensher. Amsterdam: Pergamon, 2001. 602 p.
4. Ceļu specifikācijas. VAS "Latvijas Valsts Ceļi". [tiešsaiste] [Skatīts 24.07.2021.] Pieejams tiešsaistē: https://lvceli.lv/celu-tikls/tehniskie-noteikumi-metodiskie-noradijumi/autocelu-specifikacijas/