Code du cours Peda5024

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours20.04.2011

Auteurs du cours

author

Līga Damberga

author

Anita Aizsila

Manuels

1. Beļickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga: RaKa, 2001., 203 lpp.
2. Helminga H. Montesori pedagoģija. Rīga: Jumava, 2006., 154 lpp.
3. Karlgrēns F. Valdorfa pedagoģija. Rīga: Jumava, 2008., 193 lpp.
4. Legrand L. Celestin Freinet. (2000). International Bureau of Education, val.XXIII

Ouvrages supplémentaires

1. Altermans K., Čaure A. Bērns, mēs tev palīdzēsim to veikt pašam! Rīga, Izglītība, 1995., 93 lpp.
2. Prudņikova I. Montesori pedagoģija ikdienā. Rīga, RaKa, 2004., 180 lpp.
3. Šteiners R. Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. Rīga, RaKa, 2000., 158 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Izglītība un Kultūra : Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
2. Pedagogy and Teachers Education. Acta Univeritatis Latviensis. ISSN 1407-2157.
3. Journal of Teacher Education for Sustainability. Institute of sustainable Education Daugavpils University ISSN 1691-4147.