Код курса Peda5024

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса20.04.2011

Разработчики курса

author

Līga Damberga

author

Anita Aizsila

Учебная литературa

1. Beļickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga: RaKa, 2001., 203 lpp.
2. Helminga H. Montesori pedagoģija. Rīga: Jumava, 2006., 154 lpp.
3. Karlgrēns F. Valdorfa pedagoģija. Rīga: Jumava, 2008., 193 lpp.
4. Legrand L. Celestin Freinet. (2000). International Bureau of Education, val.XXIII

Дополнительная литература

1. Altermans K., Čaure A. Bērns, mēs tev palīdzēsim to veikt pašam! Rīga, Izglītība, 1995., 93 lpp.
2. Prudņikova I. Montesori pedagoģija ikdienā. Rīga, RaKa, 2004., 180 lpp.
3. Šteiners R. Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. Rīga, RaKa, 2000., 158 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Izglītība un Kultūra : Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
2. Pedagogy and Teachers Education. Acta Univeritatis Latviensis. ISSN 1407-2157.
3. Journal of Teacher Education for Sustainability. Institute of sustainable Education Daugavpils University ISSN 1691-4147.