Kurs-Code Peda5024

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Līga Damberga

author

Anita Aizsila

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Beļickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga: RaKa, 2001., 203 lpp.
2. Helminga H. Montesori pedagoģija. Rīga: Jumava, 2006., 154 lpp.
3. Karlgrēns F. Valdorfa pedagoģija. Rīga: Jumava, 2008., 193 lpp.
4. Legrand L. Celestin Freinet. (2000). International Bureau of Education, val.XXIII

Weiterfuhrende Literatur

1. Altermans K., Čaure A. Bērns, mēs tev palīdzēsim to veikt pašam! Rīga, Izglītība, 1995., 93 lpp.
2. Prudņikova I. Montesori pedagoģija ikdienā. Rīga, RaKa, 2004., 180 lpp.
3. Šteiners R. Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. Rīga, RaKa, 2000., 158 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Izglītība un Kultūra : Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
2. Pedagogy and Teachers Education. Acta Univeritatis Latviensis. ISSN 1407-2157.
3. Journal of Teacher Education for Sustainability. Institute of sustainable Education Daugavpils University ISSN 1691-4147.