Kurs-Code PārZP020

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)64

Bestätigt am (Datum)13.04.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Evita Straumīte

author

Sanita Sazonova

author

Mārtiņš Šabovics

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

S.Kampuse, D.Kļava, T.Ķince, Muižniece–Brasava, asoc. E.Straumīte, J.Zagorska Metodiskie norādījumi prakšu īstenošanai pārtikas tehnoloģijas fakultātē Jelgava LLU 2020, 24 lpp.;

LLU Studiju nolikums - www.llu.lv (pieejams elektroniskā veidā LLU mājas lapā sadaļā Studijas – Studijas reglamentējošie dokumenti)

Weiterfuhrende Literatur

1. LLU Satversme. Atbildīgā par izdevumu T.Dmitrijeva. Jelgava: LLU, 1998. 29 lpp. 2. Informācija par studiju kredītu (http://www.llu.lv/?ri=355) un studējošā kredītu (http://www.llu.lv/?ri=309)