Kurs-Code PārZ6019

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)81

Bestätigt am (Datum)12.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Evita Straumīte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei pārtikas zinātnē. Autoru kolektīvs T.Ķinces vadībā. Jelgava: LLU PTF, 2020.
Noformēšanas vadlīnijas PTF studentu darbiem - http://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2021-02/Noformesanas_noteikumi_2020_PTF.pdf
Van Emden, Joan, Writing for engineers / Joan van Emden and Lucinda Becker. Fourth edition. London : Palgrawe Macmillan, 2018. xi, pages 151.
oyle, Jennifer. Writing a Science PhD / Jennifer Boyle and Scott Ramsay. London : Macmillan Education/Red Globe Press, 2019. xiii, pages 192.

Weiterfuhrende Literatur

1. LLU zinātniskie raksti Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Essentials of food science. V.A.Vaclavik, E.W.Christian. New York; Springer, 2008. 571 p.
3. Fundamental food microbiology. B.Ray, A.Bhunia. Boca Raton, FL: CRC Press, 2008. 492 p.
4. Functional foods and biotechnology. Edited by K.Shetty et al. Boca Raton.[etc]; CRC/Taylor&Francis, 2007.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. sciencedirect.com

2. scopus.com