Code du cours PārZ5008

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences20

Nombre de travaux pratiques et des séminaires4

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant57

Date de l'approbation du cours12.01.2024

Auteur du cours

author

Inga Ciproviča

Manuels

1. Bioloģiski aktīvas vielas pārtikā/ E,Straumīte, R.Galoburda, Z.Krūma, I.Ciproviča, J,Zagorska// Zinātniskā monogrāfija/ Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. - Jelgava, 2012. - 280 lpp.
2. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 93 lpp.
3. Galoburda R., Rakčejeva. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. - 94 lpp.
4. D.Kunkulberga, V.Segliņš. Maizes gatavošanas tehnoloģija. - Rīga, RTU izdevniecība, 2010.
5. Essentials of food science/Vickie A. Vaclavik, Elizabeth W.Christian, New York: Springer, 2008.

6. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. – Jelgava: LLU, 2002. – 248 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. – Jelgava, LLU, 2008. – 105 lpp.
2. Cheese: chemistry, physics and microbiology/ed. by Patrick F. Fox [et al.]. Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2004. Vol.1. and 2..
3. Kārkliņa D., Ciproviča I., Beitāne I. Pārtikas produkti ar funkcionālajām sastāvdaļām/ teorētiskais materiāls studiju kursa „Pārtikas funkcionālās īpašības” apguvei - Jelgava: LLU, 2008. - 50 lpp.

4. Feiner, G. Meat products handbook: practical science and technology /Gerhard Feiner. Cambridge: Woodhead Publishing: CRC Press, 2006. XXII, 648 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Food Science and Technology
2. Food Quality and Preference

3. International Dairy Journal