Код курса PārZ3083

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента65

Дата утвеждения курса21.03.2018

Разработчики курса

author

Sandra Muižniece-Brasava

author

Ruta Galoburda

author

Dace Kļava

author

Anita Blija

author

Jeļena Zagorska

author

Ilze Grāmatiņa

Предварительные знания

PārZ1013,

PārZ1015,

PārZ2062,

PārZ3089,

PārZ4060,

Учебная литературa

1. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija: māc. grām. Jelgava: LLU, Pārtikas tehnoloģijas fak., 2002. 247 lpp. ISBN 9984596370.
2. Luter J.B., Jacobsen C., Bakaert K., Sæbø A., Oehlehschlager J. Seafood research from fish to dish. Quality, safety and processing of wild and farmed fish. Netherlands: Wageningen Academic Publishers. 2006. 567 p.
2. Plikšs M., Aleksejevs Ē. Zivis. Rīga: Gandrs, 1998. 304 lpp.
3. New product development. C. Berenson, M. Iansiti, T. J Kosnik u.c. 2nd edition. Boston, Massachusetts (ASV): Harvard Business publishing., 2002. 159 p. Business fundamentals as taught at the Harvard Business School . ISBN 97815

Дополнительная литература

1. Kotler P. Kotlers par mārketingu: kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp. ISBN 9789984995267.
2. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas red. Jelgava: Latvijas Lauksainmiecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 2000. 524 lpp. ISBN 9984191710.
3. HACCP and ISO 22000: application to foods of animal origin. Edited by I. S. Arvanitoyannis. Chichester, U.K.; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009. 549 p. ISBN 9781405153669.
4. Noformēšanas vadlīnijas, https://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2021-02/Noformesanas_noteikumi_2020_PTF.pdf

Периодика и другие источники информации

1. Innovations in Food Technology, https://innovationsfood.com.
2. World Food Innovations, https://www.worldfoodinnovations.com.
3. ScienceDirect, https://www.sciencedirect.com.