Code du cours PārZ1011

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant32

Date de l'approbation du cours20.03.2018

Auteurs du cours

author

Zanda Krūma

author

Mārtiņš Šabovics

Manuels

1. Metodiskie norādījumi akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem bakalaura darba izstrādei. Jelgava,
2019, 23 lpp.
2. LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes nolikums [tiešsaiste]. [Skatīts: 27. maijā, 2020.]. Piejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2016-05/PTF.pdf
3. Berķis U., Dambrova M., Gobiņa I. u.c. (2018) Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. RSU, Rīga, 304 lpp.

4. www.llufb.lv

Ouvrages supplémentaires

https://www.pvd.gov.lv/
Zariņš Z., Neimane L., Bodnieks E. (2018) Uztura mācība. Latvijas Universitāte, Rīga, 432 lpp.
Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Monogrāfija./ Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava, 2012.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Datu bāzes www.sciencdirect.com, www.scopus.com, www.ebsco.com žurnālu un konferenču rakstu krajumu analīzei. Pārtikas zinātnes žurnāli - Food Chemistry, LWT, Cereal Science, konferenču materiāli – FoodBalt, Research for Rural Development.