Kurs-Code PārZ1011

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)32

Bestätigt am (Datum)20.03.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Zanda Krūma

author

Mārtiņš Šabovics

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Metodiskie norādījumi akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem bakalaura darba izstrādei. Jelgava,
2019, 23 lpp.
2. LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes nolikums [tiešsaiste]. [Skatīts: 27. maijā, 2020.]. Piejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2016-05/PTF.pdf
3. Berķis U., Dambrova M., Gobiņa I. u.c. (2018) Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. RSU, Rīga, 304 lpp.

4. www.llufb.lv

Weiterfuhrende Literatur

https://www.pvd.gov.lv/
Zariņš Z., Neimane L., Bodnieks E. (2018) Uztura mācība. Latvijas Universitāte, Rīga, 432 lpp.
Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Monogrāfija./ Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava, 2012.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Datu bāzes www.sciencdirect.com, www.scopus.com, www.ebsco.com žurnālu un konferenču rakstu krajumu analīzei. Pārtikas zinātnes žurnāli - Food Chemistry, LWT, Cereal Science, konferenču materiāli – FoodBalt, Research for Rural Development.