Kurs-Code MežZP043

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)162

Bestätigt am (Datum)16.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Edgars Dubrovskis

author

Imants Liepa

Vorkenntnisse

Biol2002,

LauZ2021,

MežZ2006,

MežZ2011,

MežZ3003,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Zvaigzne, 2006. 447 lpp.
2. Lange V., Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Zvaigzne, 1978. 304 lpp.
3. Pētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1980. 589 lpp.
4. Straupe I., Indriksons A., Kazāka. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs. Jelgava: LLU, s/b Šalkone, 2014. 179 lpp.
5. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. papildināts izdevums (2013) A.Auniņa red., Rīga, Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 320 lpp.
6. Liepa I. u.c. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone", 2014. 118 lpp.
7.

Weiterfuhrende Literatur

1. Svilāns A. Eksotiskie koki un krūmi Latvijas dārziem. Rīga: Jumava, 2018. 96 lpp.
2. Mauriņš A. Saistošā dendroloģija. Rīga: Liesma, 1973. 184 lpp.
3. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera, 2004. 453 lpp.
4. Rokasgrāmata meža tipu noteikšanai. LVM, 2013. 70 lpp.
5.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Priedītis N. Latvijas augi. Rīga: Gandrs. 888 lpp. http://www.latvijasdaba.lv/augi/
2. Jansons, A. MEŽA SELEKCIJA: izziņas materiāls. LVMI „Silava”, Salaspils, 2012. http://www.silava.lv/userfiles/file/ESF%20Jansons%20%C4%80/1_Meza-selekcijas-izzina-AJ.pdf
3.