Код курса MežZP043

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Количество часов самостоятельной работы студента162

Дата утвеждения курса16.03.2021

Разработчики курса

author

Edgars Dubrovskis

author

Imants Liepa

Предварительные знания

Biol2002,

LauZ2021,

MežZ2006,

MežZ2011,

MežZ3003,

Учебная литературa

1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Zvaigzne, 2006. 447 lpp.
2. Lange V., Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Zvaigzne, 1978. 304 lpp.
3. Pētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1980. 589 lpp.
4. Straupe I., Indriksons A., Kazāka. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs. Jelgava: LLU, s/b Šalkone, 2014. 179 lpp.
5. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. papildināts izdevums (2013) A.Auniņa red., Rīga, Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 320 lpp.
6. Liepa I. u.c. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone", 2014. 118 lpp.
7.

Дополнительная литература

1. Svilāns A. Eksotiskie koki un krūmi Latvijas dārziem. Rīga: Jumava, 2018. 96 lpp.
2. Mauriņš A. Saistošā dendroloģija. Rīga: Liesma, 1973. 184 lpp.
3. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera, 2004. 453 lpp.
4. Rokasgrāmata meža tipu noteikšanai. LVM, 2013. 70 lpp.
5.

Периодика и другие источники информации

1. Priedītis N. Latvijas augi. Rīga: Gandrs. 888 lpp. http://www.latvijasdaba.lv/augi/
2. Jansons, A. MEŽA SELEKCIJA: izziņas materiāls. LVMI „Silava”, Salaspils, 2012. http://www.silava.lv/userfiles/file/ESF%20Jansons%20%C4%80/1_Meza-selekcijas-izzina-AJ.pdf
3.