Kurs-Code MežZ4086

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)28

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge20

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)30.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dagnis Dubrovskis

author

Juris Zariņš

Vorkenntnisse

MežZ4023,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Sustainable Forest Management, from Concept to Practice. Edited by J. L. Innes, A. V. Tikina. London: Routledge, 2016. 416 p.
2. Forests and Water: Valuation and Payments for Forest cosystem Services, United Nations. Economic Commission for Europe/Food and Agriculture Organization of the United Nations. Forestry and Timber Section, Geneva, Switzerland: United Nations, 2018.
3. Kellomaki S. Managing Boreal Forests in the Context of Climate Change. 1st Edition. Boca Raton: CRC Press, 2020. 365 p. Grāmata pieejama LLU FB abonētajā e-grāmatu datubāzē Taylor & Francis CRC Press ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU IS lietotājkontu un EZproxy.

Weiterfuhrende Literatur

1.Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”. LVM pētījumi 2018.
2.Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde. Meža attīstības fonda pētījums 13.07.2012–12.11.2012.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Lielā medību grāmata. Autori: J. Baumanis, E. Doniks, A. Dundurs... u.c. Rīga: Jumava, 1999. 293 lpp.
2. Ekosistēmu pakalpojumu projekta nodevumi. Pieejams: https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi1/2138/#
3. Eiropas savienības aizsargājamie biotopi Latvijā noteikšanas rokasgrāmata. 2. precizēts izdevums. Pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/publikacijas-dabas-aizsardzibas-joma/es_biotopi_latvija_rokasgramata_lv_2_izdevums.pdf