Code du cours MežZ4079

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires30

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant108

Date de l'approbation du cours20.10.2020

Auteurs du cours

author

Jānis Krūmiņš

author

Agris Zimelis

Connaissances de base

DatZ5002,

MežZ1015,

MežZ1016,

MežZ3046,

MežZ4078,

Manuels

Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide: kolektīvā monogrāfija/ zin. red. AijaZobena. Rīga: LU Akadēmiskaisapgāds, 2018, 292 lpp. ISBN 9789934183096
Sarmulis Z., Saveļjrevs A. Meža darbi un tehnoloģijas. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2015. 146 lpp. ISBN 9789934859939
Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU/RTU, 2006. 90 lpp.
Vanags V. Fotogrammetrija. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. 275 lpp. ISBN 9984950891

Ouvrages supplémentaires

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Syst., 2010, 287 p.
2. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Jelgava: LLU, RTU, 2005.
3. Speciālo datorprogrammu literatūra
4. Saliņš Z. Cirsmu izstrādes mehanizācija.R.: Zvaigzne, 1987. – 190 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222
4. Research for rural development, ISSN 1691-4031