Kurs-Code MežZ4079

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge30

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)108

Bestätigt am (Datum)20.10.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Krūmiņš

author

Agris Zimelis

Vorkenntnisse

DatZ5002,

MežZ1015,

MežZ1016,

MežZ3046,

MežZ4078,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide: kolektīvā monogrāfija/ zin. red. AijaZobena. Rīga: LU Akadēmiskaisapgāds, 2018, 292 lpp. ISBN 9789934183096
Sarmulis Z., Saveļjrevs A. Meža darbi un tehnoloģijas. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2015. 146 lpp. ISBN 9789934859939
Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU/RTU, 2006. 90 lpp.
Vanags V. Fotogrammetrija. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. 275 lpp. ISBN 9984950891

Weiterfuhrende Literatur

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Syst., 2010, 287 p.
2. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Jelgava: LLU, RTU, 2005.
3. Speciālo datorprogrammu literatūra
4. Saliņš Z. Cirsmu izstrādes mehanizācija.R.: Zvaigzne, 1987. – 190 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222
4. Research for rural development, ISSN 1691-4031