Kurs-Code MašZ4014

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)19.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Olafs Vronskis

author

Mareks Šmits

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. ČukursJ., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2004. 256 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
4. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dobelis V. Uzdevumi tehniskajā grafikā. 1. daļa. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 37 lpp.
2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darba uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010. 216 lpp.
3. Bogoļubovs S. Rasēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 303 lpp.