Код курса MašZ4014

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

æоличество лабораторных работ32

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.10.2011

Разработчики курса

author

Olafs Vronskis

author

Mareks Šmits

Учебная литературa

1. ČukursJ., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2004. 256 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
4. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.

Дополнительная литература

1. Dobelis V. Uzdevumi tehniskajā grafikā. 1. daļa. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 37 lpp.
2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darba uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010. 216 lpp.
3. Bogoļubovs S. Rasēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 303 lpp.