Code du cours LauZ4258

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre des travaux du laboratoire24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours14.02.2017

Auteurs du cours

author

Jānis Palabinskis

author

Kaspars Vārtukapteinis

Connaissances de base

LauZ2038,

LauZ4066,

Manuels

1. Kažotnieks J. Arkli. Rīga: [b.i.], 2006. 27 lpp.
2. Pinnis U. Kultivatori un dziļirdinātāji. Ulbroka: Alfa Lukss, 2006. 56 lpp.
3. Organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnoloģijas / K.Tamm, R.Vettik, P.Viil, T.Võsa, J.Kažotnieks. - [B.v.]: Biedrība Zemnieku saeima, 2017 - 31 lpp. Pieejams: https://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2016/01/Greenagri_Organiska_meslojuma_izkliedesanas_tehnologijas-1.pdf

4. Pinnis U. Minerālmēslu izkliedētāji. Ulbroka: Madonas Poligrāfists, 2003. 24 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Kažotnieks J. Arkli un aršana. Ozolnieki: LLKC, 1998. 32 lpp.
2. Kažotnieks J. Smidzinātāji. Rīgas, 2006. 32 lpp.
3. Kažotnieks J. Sējmašīnas. LLKC, Ozolnieki, 2006. 26 lpp.

4. Palabinskis J. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava, 2004. 64 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls Landtechnik-Agricultural Engineering, Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu
2. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops
3. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams:http://www.saimnieks.lv

4. Mans lauksaimniecības tehnikas parks. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2019. – 65 lpp. (Aršanas smalkumi, kā izvēlēties smidzinātāju, smidzinātāja regulēšana, minerālmēslu izkliedētāja izvēle, kā samazināt degvielas patēriņu lauksaimniecības darbos).