Код курса LauZ4258

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса14.02.2017

Разработчики курса

author

Jānis Palabinskis

author

Kaspars Vārtukapteinis

Предварительные знания

LauZ2038,

LauZ4066,

Учебная литературa

1. Kažotnieks J. Arkli. Rīga: [b.i.], 2006. 27 lpp.
2. Pinnis U. Kultivatori un dziļirdinātāji. Ulbroka: Alfa Lukss, 2006. 56 lpp.
3. Organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnoloģijas / K.Tamm, R.Vettik, P.Viil, T.Võsa, J.Kažotnieks. - [B.v.]: Biedrība Zemnieku saeima, 2017 - 31 lpp. Pieejams: https://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2016/01/Greenagri_Organiska_meslojuma_izkliedesanas_tehnologijas-1.pdf

4. Pinnis U. Minerālmēslu izkliedētāji. Ulbroka: Madonas Poligrāfists, 2003. 24 lpp.

Дополнительная литература

1. Kažotnieks J. Arkli un aršana. Ozolnieki: LLKC, 1998. 32 lpp.
2. Kažotnieks J. Smidzinātāji. Rīgas, 2006. 32 lpp.
3. Kažotnieks J. Sējmašīnas. LLKC, Ozolnieki, 2006. 26 lpp.

4. Palabinskis J. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava, 2004. 64 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls Landtechnik-Agricultural Engineering, Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu
2. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops
3. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams:http://www.saimnieks.lv

4. Mans lauksaimniecības tehnikas parks. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2019. – 65 lpp. (Aršanas smalkumi, kā izvēlēties smidzinātāju, smidzinātāja regulēšana, minerālmēslu izkliedētāja izvēle, kā samazināt degvielas patēriņu lauksaimniecības darbos).