Kurs-Code LauZ4258

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)14.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Palabinskis

author

Kaspars Vārtukapteinis

Vorkenntnisse

LauZ2038,

LauZ4066,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kažotnieks J. Arkli. Rīga: [b.i.], 2006. 27 lpp.
2. Pinnis U. Kultivatori un dziļirdinātāji. Ulbroka: Alfa Lukss, 2006. 56 lpp.
3. Organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnoloģijas / K.Tamm, R.Vettik, P.Viil, T.Võsa, J.Kažotnieks. - [B.v.]: Biedrība Zemnieku saeima, 2017 - 31 lpp. Pieejams: https://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2016/01/Greenagri_Organiska_meslojuma_izkliedesanas_tehnologijas-1.pdf

4. Pinnis U. Minerālmēslu izkliedētāji. Ulbroka: Madonas Poligrāfists, 2003. 24 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kažotnieks J. Arkli un aršana. Ozolnieki: LLKC, 1998. 32 lpp.
2. Kažotnieks J. Smidzinātāji. Rīgas, 2006. 32 lpp.
3. Kažotnieks J. Sējmašīnas. LLKC, Ozolnieki, 2006. 26 lpp.

4. Palabinskis J. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava, 2004. 64 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls Landtechnik-Agricultural Engineering, Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu
2. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops
3. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams:http://www.saimnieks.lv

4. Mans lauksaimniecības tehnikas parks. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2019. – 65 lpp. (Aršanas smalkumi, kā izvēlēties smidzinātāju, smidzinātāja regulēšana, minerālmēslu izkliedētāja izvēle, kā samazināt degvielas patēriņu lauksaimniecības darbos).