Code du cours LauZ4198

Crédits 12

La quantité totale d'heures en classe480

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant480

Date de l'approbation du cours30.10.2012

Auteurs du cours

author

Daina Kairiša

author

Dzidra Kreišmane

author

Dace Siliņa

Manuels

1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.

2. Zinātniskie žurnāli un konferenču rakstu krājumi konkrētā nozarē.

Ouvrages supplémentaires

1. LLU zinātniskais žurnāls Rural Sustainability Research (izdod ne retāk kā divas reizes gadā).
2. LF zinātniski praktiskās konferences rakstu krājumi: Līdzsvarota lauksaimbniecība (no 2014.gada, izdod reizi gadā).

3. LF zinātniski prakstiskā semināra rakstu krājums: Ražas svētki "Vecauce" (izdod reizi gadā).

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Nozares žurnāli