Kurs-Code LauZ4198

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)480

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)480

Bestätigt am (Datum)30.10.2012

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daina Kairiša

author

Dzidra Kreišmane

author

Dace Siliņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.

2. Zinātniskie žurnāli un konferenču rakstu krājumi konkrētā nozarē.

Weiterfuhrende Literatur

1. LLU zinātniskais žurnāls Rural Sustainability Research (izdod ne retāk kā divas reizes gadā).
2. LF zinātniski praktiskās konferences rakstu krājumi: Līdzsvarota lauksaimbniecība (no 2014.gada, izdod reizi gadā).

3. LF zinātniski prakstiskā semināra rakstu krājums: Ražas svētki "Vecauce" (izdod reizi gadā).

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Nozares žurnāli