Code du cours LauZ3155

Crédits 9

La quantité totale d'heures en classe243

Nombre de conferences48

Nombre de travaux pratiques et des séminaires48

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant147

Date de l'approbation du cours12.02.2019

Auteurs du cours

author

Daina Kairiša

author

Elita Aplociņa

author

Dace Bārzdiņa

Manuels

1. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. SILF Viļānu tipogrāfija "Renovata", 2006. 96 lpp. Pieejama: http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/elektroniski-pieejama-rokasgramata-aitu-audzetajiem
2. Norvele G., Neilands J., Matisāns E. Aitkopība. LLU. Rīga: Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 303 lpp.
3. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp.
4. Siliņa A., Arbidāns D., Jonkus D., Keidāne D., Piliena K. (2015.) Kazkopības rokasgrāmata.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/Downloads/kazkopiba_gramata.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. e-resurss http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki. LLKC. 2004. 363 lpp.
3. Latvietis J. Lopbarība. Jelgava. 2013. 308 lpp.
4. Ciltsdarba programmas aitu un kazu šķirnēm Latvijā. http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407 – 5164
2. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691 – 1598
3. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.
4. Latvijas Lopkopis. LLKC, Ozolnieki, Apgāds.
5. Schafzucht. Das Magazin fur Schafe-und Ziegehalter.