Kurs-Code LauZ3155

Kreditpunkte 9

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)243

Vorlesungen (Stundenzahl)48

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge48

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)147

Bestätigt am (Datum)12.02.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daina Kairiša

author

Elita Aplociņa

author

Dace Bārzdiņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. SILF Viļānu tipogrāfija "Renovata", 2006. 96 lpp. Pieejama: http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/elektroniski-pieejama-rokasgramata-aitu-audzetajiem
2. Norvele G., Neilands J., Matisāns E. Aitkopība. LLU. Rīga: Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 303 lpp.
3. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp.
4. Siliņa A., Arbidāns D., Jonkus D., Keidāne D., Piliena K. (2015.) Kazkopības rokasgrāmata.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/Downloads/kazkopiba_gramata.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. e-resurss http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki. LLKC. 2004. 363 lpp.
3. Latvietis J. Lopbarība. Jelgava. 2013. 308 lpp.
4. Ciltsdarba programmas aitu un kazu šķirnēm Latvijā. http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407 – 5164
2. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691 – 1598
3. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.
4. Latvijas Lopkopis. LLKC, Ozolnieki, Apgāds.
5. Schafzucht. Das Magazin fur Schafe-und Ziegehalter.