Code du cours LauZ2052

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

Nombre des travaux du laboratoire16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours12.02.2019

Auteur du cours

author

Aiga Nolberga-Trūpa

Le cours remplacé

LauZB018 [GLAUB018]

Manuels

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava. 2005. 312 lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004. 364.lpp.
3. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu analīžu rezultātu apkopojums. Jelgava, 2000. 61 lpp.
4. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki. 2013. 308 lpp.
5. Moderna piena ražošanas ferma (tehnoloģija, tehnika, saimniekošana)/ J.Priekuļa redakcijā. Jelgava. LLU. 2012. 240. lpp.
6. Piena lopkopība. Rokasgrāmata (4. nodaļa). Prof. A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda. 2001.191 lpp.
7. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava, LLU, 1998. 98 lpp.
8. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga. Zvaigzne, 1987. 211 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Degola L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
3. Minerālvielas liellopiem. Elektroniski pieejams:http://laukutikls. lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/minerali_2016_internetam_new_pdf
4. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava. Proventus Farms Pluss. 2007. 289.lpp.
5. Osītis U. Gaļas liellopu ēdināšana. Jelgava, LLU. 2000. 47.lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Saimnieks. Rīga: TEE Bio, ISSN 1691-1598 2. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds, ISSN 1407-5164. 3. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds. 4. Praktiskais Latvietis. Rīga: Latvijas Mediji. ISSN 14073358.